Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2018.

Markkinointi tutkii: Johdon mentaalimallit strategisessa päätöksenteossa

Kuva
Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa — mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Avasimme marraskuussa Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan. Kanavalla julkaisemme tiiviitä (n. 5 min) katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin markkinoinnin alan kiinnostuksenkohteisiin. Tänään vuorossa on markkinoinnin yliopistonlehtori Mika Yrjölä, joka esittelee viitekehyksen johdon mentaalimallien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen strategisessa päätöksenteossa.

"Mentaalimallit ovat yksilön tai ryhmän uskomuksia, tapoja suodattaa tietoa, ja tapoja tulkita tätä tietoa. Mentaalimallit vaikuttavat päätöksentekoomme usein eri tavoin: ne vaikuttavat tavoitteisiimme, ne määrittävät mitkä asiat koemme tärkeäksi päätöksenteossa ja niihin tiivistyy oletuksemme ympäröivästä maailmasta. Julkaisumme ”Inside-out and outside-in mental models” erittelee korkeimman johdon mentaalimalleja. Nämä mentaalimallit eroavat si…

Markkinointi tutkii: Kulutusyhteisöjen johtaminen

Kuva
Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Avasimme aiemmin tässä kuussa Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan. Kanavalla julkaisemme tiiviitä (n. 5 min) katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme tutkimuksen salat selkokielellä kaikkien saataville. Tänään kameran eteen astuu markkinoinnin yliopistonlehtori Elina Närvänen, joka esittelee viitekehyksen yhteisöjen johtamiseen.

"Kulutusyhteisöt vaikuttavat merkittävästi brändeihin ja markkinoiden kehittymiseen. Aikaisempi tutkimuskirjallisuus on argumentoinut, että kulutusyhteisöjä ei voi eikä pitäisikään johtaa. Julkaisumme ”Managing Consumption Communities” tarttuu tähän paradoksiin. Väitämme, että kulutusyhteisöjen johtaminen voi muodostaa yritykselle merkittävää kilpailuetua ja luoda asiakkaille yhteisöllistä arvoa. Julkaisumme esittelee viitekehyksen, jonka avulla kulutusyhteisöjen johtamista voidaan suunnitella ja toteuttaa yrityksissä…

Markkinointi tutkii: Transformatiivinen ruokakauppa muuttaa kaupan roolia yhteiskunnassa

Kuva
Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Tämä oli ajatuksemme Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan takana. Kanavalla julkaisemme tiiviitä (n. 5 min) katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme tutkimuksen salat selkokielellä kaikkien saataville. Professori Hannu Saarijärven tutkimusvideo transformatiivisesta ruokakaupasta avaa Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusvideoiden kanavan YouTubessa.

"Kauppa on merkittävässä evoluutionsa saumakohdassa: se mitä myydään, miten myydään ja missä myydään on uudelleen määrittelyn kohteena. Yksi osa tätä evoluutiota on kehitys kohti transformatiivista ruokakauppaa, jolla tarkoitetaan päivittäistavarakaupan kehittymistä logistiikan jatkeesta esimerkiksi kuluttajien terveellisiä ruokavalintoja tukevaksi toimijaksi. Tässä roolin muutoksessa data on keskeinen ajuri. Julkaisumme ”Food, Health and Data: Developing Transformative Food Retailing” tutkii ja j…

Markkinoinnin tohtorit promootiossa

Kuva
Markkinoinnin opintosuunta oli hyvin edustettuna Tampereen yliopiston tohtoripromootiossa elokuun puolessa välissä, kun minut ja kollegani professori Hannu Saarijärvi ja yliopistonlehtori Mika Yrjölä promovoitiin yhdessä yli kahdensadan muun Tampereen yliopistosta väitelleen kanssa. Markkinoinnin väitöskirjatutkijat Ulla-Maija Sutinen ja Sonja Lahtinen olivat myös mukana tapahtumassa airueiden tehtävissä, huolehtien siitä, että kaikki sujui suunnitellusti ja arvokkaasti.

Promootio on perinteikäs jo 1100-luvulta asti eurooppalaisissa yliopistoissa vietetty akateeminen juhla. Siinä ylimmän akateemisen tutkinnon suorittaneet henkilöt vihitään juhlallisesti tohtoreiksi. Promootiossa tohtorit saavat päähänsä mustan silinterihatun eli tohtorinhatun, joka symboloi akateemista vapautta. Tohtorinmiekka, jota tohtorit kantavat promootiossa, puolestaan symboloi totuutta. 

Promootio ei ole ihan jokapäiväinen osa akateemista elämää. Edellisestä oman tiedekuntamme promootiosta olikin kulunut jo k…

Sukellus Marketing Communications -kurssin harjoitustehtävään

Kuva
Tampereen yliopiston markkinoinnin kurssit pitävät pääsääntöisesti sisällään joitakin harjoitustehtäviä, joissa opiskelijat pääsevät hyödyntämään kursseilla opittuja malleja ja näkökulmia. Monilla kursseilla päästään myös kuuntelemaan vierailijaluentoja, joissa yrityselämän edustajat käsittelevät kurssin aihetta usein käytännön näkökulmasta. Tämän vuoden Marketing Communications -kurssia veti yliopistonlehtori Elina Närvänen ja kurssilla kävi useampiakin vierailijoita, joista yksi oli Milla Ilanen Kekkilä Groupista. Hänen vierailuluentonsa antoi myös aiheen kurssin harjoitustehtävää varten. Tässä blogipostauksessa kaksi kurssin opiskelijaa Marika ja Enni kertovat omasta harjoitustyöstään ja avaavat myös case-harjoitusta oppimiskokemuksena:
My Oasis -markkinointikampanja

Miten Kekkilä voisi lisätä brändin tunnettuutta nuorten aikuisten keskuudessa? Millainen kampanja vetoaa luontoa ja omaa aikaa arvostaviin kaupunkilaisiin?

Näitä kysymyksiä pääsimme pohtimaan Marketing Communications -k…

Kevään tapahtumia markkinoinnin opintosuunnassa

Kuva
Yksi merkittävimpiä 2010-luvulla tapahtuneita mullistuksia Tampereen yliopiston kauppatieteiden opinnoissa oli pääainevalinevalinnan muuttuminen. Vuonna 2011 opintonsa aloittaneet (joihin allekirjoittanutkin kuuluu) tekivät oman opintosuuntavalintansa jo yhteisvalinnan yhteydessä. Seuraavana vuonna opiskelijat valittiin kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan ja valinta siirrettiin myöhemmäksi. Tällä hetkellä kauppatieteiden opiskelijat tekevät suuntautumisvalintansa 1,5 vuoden opintojen jälkeen eli kandidaattiopintojen puolivälissä. Opintojen alkuvaiheessa saa ja pitääkin olla erityisen utelias – eri opintosuuntien kursseille osallistuminen ja pidemmälle edenneiden opiskelijoiden haastattelu antaa hyvää osviittaa siihen, mikä voisi olla juuri se oma juttu.

Syksyllä 2016 aloittaneet kauppatieteiden opiskelijat kohtasivat opintojensa ensimmäisen suuren valinnan ennen joulua, kun opintosuuntavalinta tuli ajankohtaiseksi aiheeksi. Opintosuunnat täsmentyivät vielä ennen vuoden loppua ja tammik…