Tekstit

Markkinointi tutkii: Kulutusyhteisöjen johtaminen

Kuva
Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Avasimme aiemmin tässä kuussa Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan. Kanavalla julkaisemme tiiviitä (n. 5 min) katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme tutkimuksen salat selkokielellä kaikkien saataville. Tänään kameran eteen astuu markkinoinnin yliopistonlehtori Elina Närvänen, joka esittelee viitekehyksen yhteisöjen johtamiseen.

"Kulutusyhteisöt vaikuttavat merkittävästi brändeihin ja markkinoiden kehittymiseen. Aikaisempi tutkimuskirjallisuus on argumentoinut, että kulutusyhteisöjä ei voi eikä pitäisikään johtaa. Julkaisumme ”Managing Consumption Communities” tarttuu tähän paradoksiin. Väitämme, että kulutusyhteisöjen johtaminen voi muodostaa yritykselle merkittävää kilpailuetua ja luoda asiakkaille yhteisöllistä arvoa. Julkaisumme esittelee viitekehyksen, jonka avulla kulutusyhteisöjen johtamista voidaan suunnitella ja toteuttaa yrityksissä…

Markkinointi tutkii: Transformatiivinen ruokakauppa muuttaa kaupan roolia yhteiskunnassa

Kuva
Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Tämä oli ajatuksemme Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan takana. Kanavalla julkaisemme tiiviitä (n. 5 min) katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme tutkimuksen salat selkokielellä kaikkien saataville. Professori Hannu Saarijärven tutkimusvideo transformatiivisesta ruokakaupasta avaa Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusvideoiden kanavan YouTubessa.

"Kauppa on merkittävässä evoluutionsa saumakohdassa: se mitä myydään, miten myydään ja missä myydään on uudelleen määrittelyn kohteena. Yksi osa tätä evoluutiota on kehitys kohti transformatiivista ruokakauppaa, jolla tarkoitetaan päivittäistavarakaupan kehittymistä logistiikan jatkeesta esimerkiksi kuluttajien terveellisiä ruokavalintoja tukevaksi toimijaksi. Tässä roolin muutoksessa data on keskeinen ajuri. Julkaisumme ”Food, Health and Data: Developing Transformative Food Retailing” tutkii ja j…

Markkinoinnin tohtorit promootiossa

Kuva
Markkinoinnin opintosuunta oli hyvin edustettuna Tampereen yliopiston tohtoripromootiossa elokuun puolessa välissä, kun minut ja kollegani professori Hannu Saarijärvi ja yliopistonlehtori Mika Yrjölä promovoitiin yhdessä yli kahdensadan muun Tampereen yliopistosta väitelleen kanssa. Markkinoinnin väitöskirjatutkijat Ulla-Maija Sutinen ja Sonja Lahtinen olivat myös mukana tapahtumassa airueiden tehtävissä, huolehtien siitä, että kaikki sujui suunnitellusti ja arvokkaasti.

Promootio on perinteikäs jo 1100-luvulta asti eurooppalaisissa yliopistoissa vietetty akateeminen juhla. Siinä ylimmän akateemisen tutkinnon suorittaneet henkilöt vihitään juhlallisesti tohtoreiksi. Promootiossa tohtorit saavat päähänsä mustan silinterihatun eli tohtorinhatun, joka symboloi akateemista vapautta. Tohtorinmiekka, jota tohtorit kantavat promootiossa, puolestaan symboloi totuutta. 

Promootio ei ole ihan jokapäiväinen osa akateemista elämää. Edellisestä oman tiedekuntamme promootiosta olikin kulunut jo k…