Tekstit

Markkinointi tutkii: Vastuu muuttaa strategiaa

Kuva
Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa — mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Avasimme viime vuoden lopulla Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan. Kanavalla julkaisemme tiiviitä katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin markkinoinnin alan ilmiöihin. Tänään markkinoinnin väitöskirjatutkija Sonja Lahtinen kertoo miten yritysvastuusta tehdään strateginen asia yrityksen päätöksenteossa.

"IPCC:n viime lokakuisen ilmastoraportin siivittämänä vastuullisuusteema löytyy tänä vuonna yhä useampien yritysten hallitusten ja johtoryhmien agendalta. Tutkimuksessa tunnistamme neljä uutta strategista roolia yritysvastuulle ja tarjoamme keinot kestävyyden kysymysten kytkemiseksi yrityksen strategiaan. Strateginen yritysvastuu voi vahvistaa sidosryhmäsuhteita, tuottaa uudenlaista tietoa liiketoiminnan suorituskyvystä ja seurannaisvaikutuksista, synnyttää uusia tuote- ja palveluinnovaatioita, ja jopa mu…

Markkinointi tutkii: Johdon mentaalimallit strategisessa päätöksenteossa

Kuva
Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa — mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Avasimme marraskuussa Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan. Kanavalla julkaisemme tiiviitä (n. 5 min) katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin markkinoinnin alan kiinnostuksenkohteisiin. Tänään vuorossa on markkinoinnin yliopistonlehtori Mika Yrjölä, joka esittelee viitekehyksen johdon mentaalimallien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen strategisessa päätöksenteossa.

"Mentaalimallit ovat yksilön tai ryhmän uskomuksia, tapoja suodattaa tietoa, ja tapoja tulkita tätä tietoa. Mentaalimallit vaikuttavat päätöksentekoomme usein eri tavoin: ne vaikuttavat tavoitteisiimme, ne määrittävät mitkä asiat koemme tärkeäksi päätöksenteossa ja niihin tiivistyy oletuksemme ympäröivästä maailmasta. Julkaisumme ”Inside-out and outside-in mental models” erittelee korkeimman johdon mentaalimalleja. Nämä mentaalimallit eroavat si…

Markkinointi tutkii: Kulutusyhteisöjen johtaminen

Kuva
Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Avasimme aiemmin tässä kuussa Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan. Kanavalla julkaisemme tiiviitä (n. 5 min) katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme tutkimuksen salat selkokielellä kaikkien saataville. Tänään kameran eteen astuu markkinoinnin yliopistonlehtori Elina Närvänen, joka esittelee viitekehyksen yhteisöjen johtamiseen.

"Kulutusyhteisöt vaikuttavat merkittävästi brändeihin ja markkinoiden kehittymiseen. Aikaisempi tutkimuskirjallisuus on argumentoinut, että kulutusyhteisöjä ei voi eikä pitäisikään johtaa. Julkaisumme ”Managing Consumption Communities” tarttuu tähän paradoksiin. Väitämme, että kulutusyhteisöjen johtaminen voi muodostaa yritykselle merkittävää kilpailuetua ja luoda asiakkaille yhteisöllistä arvoa. Julkaisumme esittelee viitekehyksen, jonka avulla kulutusyhteisöjen johtamista voidaan suunnitella ja toteuttaa yrityksissä…