Markkinointi tutkii: Vastuu muuttaa strategiaa

Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa — mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Avasimme viime vuoden lopulla Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan. Kanavalla julkaisemme tiiviitä katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin markkinoinnin alan ilmiöihin. Tänään markkinoinnin väitöskirjatutkija Sonja Lahtinen kertoo miten yritysvastuusta tehdään strateginen asia yrityksen päätöksenteossa.


"IPCC:n viime lokakuisen ilmastoraportin siivittämänä vastuullisuusteema löytyy tänä vuonna yhä useampien yritysten hallitusten ja johtoryhmien agendalta. Tutkimuksessa tunnistamme neljä uutta strategista roolia yritysvastuulle ja tarjoamme keinot kestävyyden kysymysten kytkemiseksi yrityksen strategiaan. Strateginen yritysvastuu voi vahvistaa sidosryhmäsuhteita, tuottaa uudenlaista tietoa liiketoiminnan suorituskyvystä ja seurannaisvaikutuksista, synnyttää uusia tuote- ja palveluinnovaatioita, ja jopa muuttaa kuluttajakäyttäytymistä ja markkinoita kestävämmälle pohjalle. Strategisen yritysvastuun vaikutukset hyödyttävät niin liiketoimintaa ja omistaja-arvoa, kuin yhteiskuntaa laajemmin." - Sonja Lahtinen, markkinoinnin väitöskirjatutkija

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Markkinointia maailmalla Osa 2: Markkinointimuiat Tukholmassa

Markkinointi tutkii: Johdon mentaalimallit strategisessa päätöksenteossa