Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2014.

Professori Evert Gummesson vieraili Tampereella 20.11.

Kuva
Tukholman yliopiston emeritusprofessori Evert Gummesson oli markkinoinnin opintosuunnan vieraana 20.11. Professori Gummessonin luento Service Management, the Paradigm 3 Concept and Priorities for the Future antoi salin täyttäneelle yleisölle monipuolisen ja innostavan kuvan palvelujen johtamisen ja markkinoinnin nykysuuntauksista.

Kaikille avoimen luennon lisäksi professori Gummesson osallistui Markkinoinnin teoria -opintojakson seminaariin tarjoten opiskelijoille mielenkiintoisen kattauksen eväitä niin kurssille kuin oman tutkimuksen tekemiseen.

Professori Evert Gummesson on saanut AMA:n (American Marketing Association) myöntämän erityistunnustuksen Award for Leadership in Services roolistaan palvelujen johtamisen edistämisessä. Lisäksi CIM (Chartered Institute of Marketing) on nimennyt hänet yhdeksi 50:stä maailman merkittävimmistä markkinoinnin kehityk­seen vaikuttaneista ajattelijoista. Professori Gummesson on julkaissut lukuisia artikkeleita, kirjoittanut 20 teosta, ja lisäksi…

Markkinoinnin DNA

Kuva

MSI:n tutkimusprioriteetit 2014–2016

Kuva
Yksi markkinoinnin tutkimuskentän instituutioista, Marketing Science Institute (MSI), on julkaissut uudet tutkimusprioriteetit. Noin 2–3 vuoden välein julkaistava listaus nostaa esiin maailman johtavien yritysten ja tutkijoiden näkemyksiä siitä, mitkä ovat keskeisimpiä tutkimuksen kohteita tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa. Nämä prioriteetit toimivat laajasti konferenssien tutkimusteemojen määrittäjinä, tutkimusrahoituksen ohjureina sekä vaikuttavat myös kansainvälisten journaleiden julkaisupolitiikkaan. Markkinoinnin opiskelijoille MSI:n tutkimusprioriteetit voivat tulla tutuksi graduvaiheessa, kun omaa aihetta pohditaan suhteessa näihin prioriteetteihin.

Lähde: http://www.msi.org/research/2014-2016-research-priorities/

Uudessa prioriteettilistauksessa nousevat esiin tutut asiakasosaamisen teemat kuten esimerkiksi asiakasymmärrys, asiakasdata ja siihen liittyvä analytiikka sekä asiakasarvo. Monet teemat ovat otsikkotasolla varsin yleisiä, mutta tarkasteltaessa niiden yksityiskoht…

Uusia professoreita: palvelujen ja kaupan professori Hannu Saarijärvi

Palvelujen ja kaupan professori, kauppatieteiden tohtori Hannu Saarijärvi aloittaa tehtävässään Tampereen yliopistossa 1.8.2014. Professuuri on määräaikainen; kausi päättyy kesällä 2019.

- Professuurin tehtäviin kuuluu palvelujen ja kaupan alan tutkimuksen ja opetuksen kehittäminen sekä näiden alojen arvostuksen kasvattaminen, Saarijärvi kuvaa.

- Toteuttamisen tavat ja mittarit konkretisoituvat kevään aikana, mutta läheinen yhteistyö alan keskeisten toimijoiden kanssa on toiminnan lähtökohta, Saarijärvi kertoo.

- Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmat ovat kiinnostaneet minua aina ja olen etuoikeutetussa asemassa, kun pääsen toteuttamaan sitä palvelujen ja kaupan toimintaympäristössä, johon kohdistuu monia päällekkäisiä muutospaineita.

- Tehtävä antaa mahdollisuuden vaikuttaa erityisesti relevantin tutkimustiedon avulla kotimaisen palvelujen ja kaupan alan kehittymiseen. Näiden alojen yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton, minkä vuoksi aihealueen professuuri on nähty sek…

Hannu Saarijärvi valittiin Boomin vuoden luennoitsijaksi

Markkinoinnin yliopistonlehtori Hannu Saarijärvi sai Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun kauppatieteiden opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö Boomi ry:n Vuoden luennoitsija -palkinnon.

Lisätietoa Boomin sivuilta tästä linkistä!

Dosentti Kristina Heinonen: Rethink customer centricity – the era of customer dominance

Kuva

Bisnesmalli, plätformi, ekosysteemi – Anything goes?

Kuva
Osallistuin viime elokuussa Nordic Management -konferenssiin Reykjavikissa, Islannissa (lue Elinan ja Ninan kirjoitus, jos haluat saada enemmän tietoa tieteellisistä konferensseista). Esitin oman paperini liiketoimintamalleihin ja hinnoitteluun keskittyneessä sessiossa. Monissa session esityksissä käsiteltiin liiketoimintamalleja, arvolupauksia, platformeja, strategiaa, verkostoja ja ekosysteemejä vaivautumatta sen enempää määrittelemään käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä (graduntekijät huom.!). Keskusteluissa osallistujat puhuivatkin toistensa ohi, sillä ensimmäinen käsitti platformin liiketoimintamallina ja toinen näki liiketoimintamallin platformin osana. Liiketaloustieteiden ikuisena haasteena onkin kieli, jolla kuvaamme yrityselämän ilmiöitä. Täydennämme sanastoamme lainaamalla käsitteitä muilta tieteenaloilta, liike-elämän toimijoilta ja konsulteilta. On helppo ymmärtää, että tällä tavoin syntyvät käsitteet ja teoriat eivät useinkaan ole toistensa kanssa yhteensopivia. Mikä si…

Dosentti Anu Valtonen: Nukkumisen ja kulutuskulttuurin yhteydestä