Markkinointi tutkii: Johdon mentaalimallit strategisessa päätöksenteossa

Tutkimuksella on voima muuttaa yhteiskuntaa — mutta vasta, kun ihmiset kuulevat siitä.


Avasimme marraskuussa Asiakaslähtöisen markkinoinnin tutkimusryhmän YouTube -kanavan. Kanavalla julkaisemme tiiviitä (n. 5 min) katsauksia tutkimusryhmämme tuoreimpiin tiedejulkaisuihin ja avaamme näkökulmia ajankohtaisiin ja nouseviin markkinoinnin alan kiinnostuksenkohteisiin. Tänään vuorossa on markkinoinnin yliopistonlehtori Mika Yrjölä, joka esittelee viitekehyksen johdon mentaalimallien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen strategisessa päätöksenteossa.


"Mentaalimallit ovat yksilön tai ryhmän uskomuksia, tapoja suodattaa tietoa, ja tapoja tulkita tätä tietoa. Mentaalimallit vaikuttavat päätöksentekoomme usein eri tavoin: ne vaikuttavat tavoitteisiimme, ne määrittävät mitkä asiat koemme tärkeäksi päätöksenteossa ja niihin tiivistyy oletuksemme ympäröivästä maailmasta. Julkaisumme ”Inside-out and outside-in mental models” erittelee korkeimman johdon mentaalimalleja. Nämä mentaalimallit eroavat siinä, kuinka ne painottavat yrityksen sisäisiä tai ulkoisia tekijöitä ja siinä, keskittyvätkö ne enemmän järki- vai tunneperäisiin seikkoihin. Tuomme esiin tapoja kyseenalaistaa omaa ja toisten ajattelua sekä muuttaa ja hyödyntää erilaisia mentaalimalleja strategisessa päätöksenteossa." - Mika Yrjölä, markkinoinnin yliopistonlehtori
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Markkinointia maailmalla Osa 2: Markkinointimuiat Tukholmassa

Markkinointi tutkii: Vastuu muuttaa strategiaa